System Zinga

System Zinga to jedno z najlepszych rozwiązanie w przypadku konieczności zabezpieczenia przed korozją różnych konstrukcji i powierzchni stalowych lub odnawiania powłok wcześniej cynkowanych ogniowo czy metalizowanych. Preparat ZINGA - uniwersalny produkt firmy ZINGAMETALL o wyjątkowych właściwościach, porównywalnych do cynkowania ogniowego lub metalizacji (antykorozja).

Zalety systemu ZINGA
 1. Jest to system jednoskładnikowy - nieograniczony czas magazynowania.
 2. ZINGA oferuje w przeciwieństwie do innych istniejących preparatów antykorozyjnych ochronę aktywną. Powstające w wyniku cięcia lub spawania zniszczenia warstwy lokalnie lub na większym obszarze nie powodują penetracji w zastosowanej warstwie ZINGA. Preparat ZINGA to coś więcej niż tylko warstwa powierzchniowa - to elektrochemiczne wiązanie z pokrywanym metalem.
 3. Zastosowanie systemu ZINGA nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań.
  Zastosowanie ZINGA może być zarówno indywidualne, jak i przemysłowe, przeprowadzone przez wykwalifikowaną grupę specjalistów. ZINGA może być stosowana różnymi metodami, począwszy od nakładania pędzlem, poprzez wałkowanie, zastosowanie pistoletu lub aerozolu, na zanurzeniu kończąc. Otrzymana w powyższy sposób powłoka jest jednakowo skuteczna.
 4. Stosowanie ZINGA nie jest ograniczone panującymi zewnętrznymi warunkami środowiskowymi pod względem wilgotności otoczenia oraz powierzchni. Powszechne jest także stosowanie ZINGA w zimie (przy ujemnych temperaturach otoczenia). Jest to bardzo ważny argument dla krajów skandynawskich.
 5. Grubość warstwy stopniowo zmniejsza się w wyniku aktywnej ochrony powłoki, a tempo tego procesu zależy od warunków otoczenia. Konsekwencją zużywania się warstwy jest możliwość jej odnowienia. ZINGA posiada wyjątkowe własności: poprzednia warstwa przybiera płynną postać, kiedy stosowana jest nowa powłoka. W takim przypadku zastosowanie systemu ZINGA w celu uzyskania ochrony nie musi zostać poprzedzone przez wykonawcę przeprowadzeniem piaskowania, które nierzadko jest znacznym kosztem w ogólnej cenie usługi.
  Ta wyjątkowa cecha systemu ZINGA jest niewątpliwą "kartą atutową" producenta, który ma na uwadze ekstremalne duże koszty związane z procedurą przygotowania powierzchni. W przypadku stosowania ZINGA jedyną czynnością, którą należy wykonać jest usunięcie soli cynku przez spłukanie powierzchni wodą. Działanie to nie powoduje powstawania zanieczyszczeń w otaczającym środowisku. Ze względu na posiadane właściwości ZINGA gwarantuje optymalną adhezję do naprawianych miejsc.
 6. ZINGA nie odkształca się pod wpływem wysokiej temperatury i naprężeń.
 7. ZINGA gwarantuje ochronę antykorozyjną na spoinach spawalniczych. Możliwe jest spawanie elementów wcześniej pokrytych systemem ZINGA bez ryzyka wystąpienia porowatości w spawanym materiale. Duża zawartość czystego cynku (96%) oraz niewielka ilość żywicy (4%) powodują, iż ZINGA pozwala spawać elementy bez problemu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek miejscowych zniszczeń w powłoce ochronnej wskutek spawania, cięcia, deformacji, itp. cynk będzie tworzył antykorozyjną barierę.
 8. ZINGA jest dotykowo sucha po około 10 minutach.
 9. Powłoka ZINGA nie łuszczy się i nie pęka, jest elastyczna i odporna na ścieranie. Warstwa nawierzchniowa nie jest wymagana.
 10. Ochrania powłoki cynkowane ogniowo.
 11. ZINGA zawiera jedynie nietoksyczne składniki.
 12. ZINGA może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną (BS 6920).


ZINGA jest produktem bardzo dobrej jakości; wyjątkowo efektywnym i o różnorodnym zastosowaniu. Swoje walory zawdzięcza połączeniu w sobie zalet dobrze znanych procesów ochronnych. Jest uważana za bardzo aktywną ochronę antykorozyjną stali. Zastosowanie ZINGA jest porównywalne z istniejącymi preparatami bogatymi w cynk, jednakże ZINGA posiada sobie tylko właściwe i unikatowe cechy decydujące o jej wyższości nad konkurentami.

Ze względu na swoją wyjątkowość ZINGA może być określona jako najbardziej ekonomiczny preparat na rynku. Wskaźnik jakość/cena, silna adhezja do pokrywanej powierzchni stalowej oraz proste stosowanie jest odpowiedzią na obecne wymagania odnośnie ochrony materiałów stawiane przez przemysł. ZINGA swoimi możliwościami pokrywa ogromny obszar potrzeb ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych oraz znajduje coraz to nowe zastosowania. Wszystkie zalety niewątpliwie przekonają stosujących o słusznym wyborze, gdyż jedynie ZINGA może zaspokoić w całości Państwa potrzeby.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.zingametall.and.pl

 

(c) 1999-2003 www.biotech2.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.