Preparaty

Preparat do usuwania grzyba ściennego bez chloru

Przeznaczenie

Preparat służy do usuwania grzyba ściennego, pleśni, mchów, porostów i glonów z takich powierzchni jak: tynk, beton, ceramika, eternit, drewno, szkło, itp. Polecany również do konserwacji i oczyszczania płyt nagrobkowych.

Kolory

Transparentny

Zalety

 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • długoletnia ochrona
 • nie zawiera chloru
 • nie odbarwia powierzchni

Sposób stosowania

Powierzchnie mocno porośnięte wstępnie oczyścić szczotką. Tak przygotowane powierzchnie spryskać preparatem
z odległości 15-20 cm. Działanie preparatu widać po upływie 1-3 dni. Pozostałości i zabrudzenie należy zmyć
wodą. W przypadku silnych zabrudzeń, jeżeli uzyskany efekt jest niezadawalający, czynność tę należy powtórzyć.
W celu uzyskania długotrwałego efektu należy następnie zastosować Grzybobójczy dodatek do farb superprofi.

UWAGA!!! należy koniecznie usunąć przyczyny powstawania zagrzybienia.

Charakterystyka produktu
gęstość 1,00 kg/dm3
lepkość 20 obr./min. 20 mPa • s
wydajność przy jednokrotnym malowaniu w zależności od stanu powierzchni
techniki aplikacji spryskiwanie
przechowywanie i transport 5°C ÷ 30°C, miejsca osłonięte przed słońcem
rozcieńczalnik woda pitna
termin przydatności do użycia 12 miesięcy
opakowania w litrach 0,5
atest, normy i certyfikaty PZH
PKWiU 24.20.15-59.96
Podczas stosowania zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Symbole zagrożenia:

R 20/21/22 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu
S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
S 13 - nie przechowywać z żywnością , napojami i karmą dla zwierząt
S 20 - nie spożywać posiłków i napojów w trakcie stosowania substancji
S 23 - nie wdychać aerozolu
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S 28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
S 37 - nosić odpowiednie rękawice ochronne
S 46 - po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Symbole ostrzegawcze:

Xn - substancja szkodliwaZmywacz do powłok lakierniczych

Przeznaczenie

Preparat jest uniwersalnym zmywaczem w postaci gęstego żelu służącym do usuwania starych powłok farb i lakierów z drewna, metalu i podłoży mineralnych. Rozpuszcza z łatwością powłoki farb i lakierów ftalowych, olejnych, poliuretanowych, nitrocelulozowych i innych. Jest to mieszanina rozpuszczalników o łagodnym zapachu, wolna od substancji rakotwórczych, usuwająca jednocześnie do 6 warstw starej farby. W przypadku usuwania farb z powierzchni tworzyw sztucznych należy wykonać próbę na niewielkiej bocznej powierzchni. Po nałożeniu i pozostawieniu na około 1 godzinę należy zmyć preparat z powierzchni i ocenić jej jakość.

Kolory

Bezbarwny

Zalety

 • o łagodnym zapachu
 • prosty w stosowaniu

Sposób stosowania

Z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części farb, kurz. Na tak przygotowane podłoże nakładać równomiernie preparat za pomocą pędzla (nie używać pędzli z włosiem z tworzywa sztucznego), a następnie pozostawić go na około 1 godzinę. W tym czasie usuwana powłoka powinna się spęcznieć i odwarstwić się od podłoża. Luźne części usunąć szpachelką lub szczotką, a następnie umyć wodą z dodatkiem detergentów lub rozcieńczalnikiem. Przed nałożeniem kolejnej warstwy powierzchnię należy wysuszyć.

Charakterystyka produktu
gęstość 0,91 kg/dm3
lepkość 20 obr./min. 10 000 mPa • s
wydajność przy jednokrotnym malowaniu w zależności od stanu powierzchni
techniki aplikacji pędzel
przechowywanie i transport RID/ADR, palny, kl. III p.31 c
termin przydatności do użycia 18 miesięcy
opakowania w litrach 0,4; 0,8
atest, normy i certyfikaty PZH
PKWiU 24.30.22-79.43
Podczas stosowania zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Symbole zagrożenia:

R 20/21/22 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu
S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 3 - przechowywać w chłodnym miejscu
S 7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
S 13 - nie przechowywać z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody
S 37 - nosić odpowiednie rękawice ochronne
S 46 - po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać etykietę lub opakowanie
S 49 - przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu

Symbole ostrzegawcze:

Xn- substancja szkodliwaPreparat gruntujący akrylowy koncentrat APLAUSE

Przeznaczenie

Preparat jest wodnym roztworem drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej w formie silnego koncentratu.
Ten uniwersalny środek służy do gruntowania wszelkich porowatych i chłonnych podłoży takich jak: ścianki betonowe, gazobeton, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, cementowo- wiórowe. Zaleca się jego stosowanie jako podkład pod płytki ceramiczne, tapety itp. Nadaje się na ściany i posadzki wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Charakteryzuje się dużą zdolnością do penetracji w głąb materiału, zwiększa jego spoistość, wzmacnia strukturę i zabezpiecza przed wilgocią. Po wyschnięciu preparat pozostawia bezwonną i bezbarwną powłokę przepuszczalną dla pary wodnej. Użyty jako podkład pod farbę, kleje, masy dekoracyjne, płytki ceramiczne i posadzki samopoziomujące, zwiększa przyczepność do powierzchni, a także reguluje proces chłonności podłoża, wpływając na zmniejszenie zużycia np. farby na m2.

Kolory

Transparentny
Preparat po rozcieńczeniu można barwić pigmentami do farb wodnych APLAUSE lub pigmentami uniwersalnymi superprofi.

Zalety

 • głęboko wnikający w podłoże
 • zapewnia oddychanie ścian
 • ekologiczny
 • ekonomiczny

Sposób stosowania

Preparat gruntujący sprzedawany jest w formie koncentratu. W zależności od chłonności podłoża należy go rozcieńczyć wodą w proporcji 1 - 4 lub większej. Przed przystąpieniem do gruntowania powierzchnie należy przygotować tak jak w przypadku farb emulsyjnych.

Preparat nanosi się jednorazowo za pomocą szczotki malarskiej lub wałka. Na podłożach o zwiększonej chłonności należy powtórzyć czynność gruntowania, nanosząc drugą warstwę jeszcze na wilgotną powierzchnię. Warunki nanoszenia preparatu zachować takie jak w przypadku farb emulsyjnych. Farbę lub tynk akrylowy można nakładać po 12 godzinach.

Preparat zmniejsza nasiąkliwość podłoża, przez co wydłuża czas schnięcia kolejnych warstw.

Charakterystyka produktu
efekt dekoracyjny transparentny
gęstość 1,01 kg/dm3
lepkość 20 obr./min. 20 mPa • s
nakładanie kolejnej warstwy 12 h
wydajność po rozcieńczeniu 25÷ 50 m2/l z opakowania
techniki aplikacji pędzel, wałek
przechowywanie i transport 5°C ÷ 30°C, miejsca osłonięte przed słońcem
rozcieńczalnik woda pitna
termin przydatności do użycia 12 miesięcy
opakowania w litrach 1; 2; 5; 10
atest, normy i certyfikaty PZH; ITB
PKWiU 24.30.11-50.13
Podczas stosowania zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.


Pigmenty do farb wodnych APLAUSE

Przeznaczenie

Służą do barwienia farb emulsyjnych akrylowych i tynków akrylowych APLAUSE poprzez wymieszanie w dowolnym stosunku. W przypadku tynków akrylowych zaleca się dodawanie w ilości do 5% masy. Można stosować pigment jako farbę do malowania dekoracyjnego reklam, napisów i znaków na takich podłożach jak tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, beton, płyty kartonowo- gipsowe, materiały drewnopochodne.

Kolory

7 - wg karty kolorów
żółty, pomarańczowy, zielony, czerwony, niebieski, brązowy, czarny

Zalety

 • duża siła barwienia
 • odporny na działanie światła
 • jako farba - odporny na zmywanie

Sposób stosowania

Jako pigment barwiący:
Przed przystąpieniem do barwienia należy lekko wstrząsnąć opakowaniem w celu ujednolicenia zawartości. Należy odlać niewielką ilość farby przeznaczoną do barwienia, do której dolewamy niezbędną ilość pigmentu potrzebną do zabarwienia całego opakowania. Po dokładnym wymieszaniu przelać do pozostałej farby i dokładnie wymieszać. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych należy barwić jednocześnie całą ilość farby potrzebną do malowania. Barwa na opakowaniu może nieznacznie różnić się od uzyskanego koloru w zależności od rodzaju farby. Narzędzia po pracy myć wodą.

Jako farba dekoracyjna dla plastyków:
Postępować tak jak w przypadku farb emulsyjnych.

Charakterystyka produktu
gęstość 1,30 kg/dm3
lepkość 20 obr./min. 10 000 mPa • s
wydajność w zależności od oczekiwanego koloru
przechowywanie i transport 5°C ÷ 30°C, miejsca osłonięte przed słońcem
rozcieńczalnik woda pitna
termin przydatności do użycia 12 miesięcy
opakowania 250 ml
atest, normy i certyfikaty PZH; PN-C-81913:98
PKWiU 24.30.22-45.19
Podczas stosowania zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.


Pigmenty uniwersalne

Przeznaczenie

Silnie skoncentrowany pigment
służy do barwienia:

 • farb wodnych
 • farb i emalii rozpuszczalnikowych
 • tynków mineralnych i akrylowych
 • betonu

Kolory

20 - wg karty kolorów

Zalety

 • duża siła barwienia
 • odporny na działanie światła
 • uniwersalny w zastosowaniu
 • ekonomiczny

Sposób stosowania

Przed przystąpieniem do barwienia należy lekko wstrząsnąć opakowaniem w celu ujednolicenia zawartości oraz wykonać niewielką próbę mieszania farby z pigmentem. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej próby odlać niewielką ilość farby przeznaczoną do barwienia do której dolewamy niezbędną ilość pigmentu, potrzebną do zabarwienia całego opakowania. Po dokładnym wymieszaniu przelać do pozostałej farby i dokładnie wymieszać. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych należy barwić jednocześnie całą ilość farby potrzebną do malowania.

Barwa na opakowaniu może nieznacznie różnić się od uzyskanego koloru w zależności od rodzaju farby. Stosować do 10 % objętości barwionego produktu. Zbyt duża ilość pigmentu może spowodować osłabienie niektórych parametrów farby (mniejszy połysk, dłuższy czas schnięcia, mniejsza odporność na szorowanie).

Stosować się do zaleceń producenta barwionego wyrobu.

Charakterystyka produktu
gęstość 1,2 ÷ 1,8 kg/dm3
wydajność w zależności od oczekiwanego koloru
przechowywanie i transport 5°C ÷ 30°C, miejsca osłonięte przed słońcem
temperatura zapłonu produkt niepalny
rozcieńczalnik woda pitna
opakowania 45 ml tuba
atest, normy i certyfikaty PZH
PKWiU 24.30.22-45.19
Podczas stosowania zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.


 

(c) 1999-2003 www.biotech2.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.