Farby silikonowe

Farba elewacyjna silikonowa FASADASIL

Przeznaczenie

Służy do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian elewacyjnych budynków wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu. Farba nadaje się również do malowania cegły, drewna i materiałów drewnopochodnych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic silikonowych farba tworzy powłoki hydrofobowe (odporne na wsiąkanie wody podczas opadów) przy zachowaniu dużej przenikalności gazów i pary wodnej. Cechy te powodują wysoką odporność powłoki na starzenie oraz na niszczący wpływ warunków atmosferycznych. Dzięki podwyższonej wytrzymałości znajduje zastosowanie przy renowacji zabytkowych kamienic lub innych budynków, gdzie wymagana jest wysoka jakość i trwałość powłoki. Można ją również stosować np. przy malowaniu wewnętrznych ścian hal produkcyjnych zwiększając ich odporność na wodę.

Przygotowanie podłoża i malowanie

Jak na wstępie.

Kolor

Biały

Farba produkowana jest również w dwóch bazach przygotowanych do barwienia komputerowego.

Zalety

 • wysoka jakość powłoki
 • zapewnia oddychanie ścian
 • tworzy powierzchnie hydrofobowe
 • wysoka odporność na starzenie
Charakterystyka produktu
efekt dekoracyjny mat
gęstość 1 ,46 kg/dm3
lepkość 20 obr./min 10000 mPa*s
nakładanie kolejnej warstwy 2h
wydajność przy jednokrotnym malowaniu 8- 10 m2/l
techniki aplikacji pędzel, wałek, natrysk
przechowywanie i transport 5°- 30°C, miejsca osłonięte przed słońcem
rozcieńczalnik woda pitna
termin przydatności do użycia 12 miesięcy
opakowania (w litrach) 5,5; 12; 18
atest, normy i certyfikaty PZH;PN-C-81913:98
PKWiU 24.30.12-91.13

Podczas stosowania zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.


Farba elewacyjna silikonowa ROSA

Przeznaczenie

Służy do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian elewacyjnych budynków wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu. Farba nadaje się również do malowania cegły, drewna i materiałów drewnopochodnych. Jest to farba posiadająca całkowicie nową mikrostrukturę oraz podwyższone właściwości hydrofobowe co w połączeniu z wysoką jakością żywicy silikonowej daje powłoki o wyjątkowych właściwościach. Tak skonstruowana farba posiada minimalną powierzchnię styku powłoki z wodą oraz zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Podwyższone właściwości hydrofobowe powodują, że kropla wody staczając się z pionowej powierzchni elewacji nie przenika w głąb warstwy farby. Każdorazowe spłukiwanie wodą powoduje przemieszczenie się cząstek brudu dając efekt oczyszczenia elewacji.

Przygotowanie podłoża i malowanie

Jak na wstępie.

Kolor

Biały

Farba produkowana jest również w dwóch bazach przygotowanych do barwienia komputerowego.

Zalety

 • najwyższa jakość powłoki
 • zapewnia oddychanie ścian
 • tworzy powierzchnie hydrofobowe
 • wysoka odporność na starzenie
Charakterystyka produktu
efekt dekoracyjny mat
gęstość 1,49 kg/dm3
lepkość 8000mPa*s
kolejna warstwa 2h
wydajność przy jednej warstwie do 8 m2/l
techniki aplikacji pędzel, wałek
przechowywanie i transport 5°- 30°C, miejsca osłonięte przed słońcem
rozcieńczalnik woda
termin przydatności do użycia 12 miesięcy
testy, normy PZH, PN-C-81913:98
PKWiU 24.30.12-91.13


Farba silikatowa FASADAKRZEM

Przeznaczenie

Gotowa do użycia farba silikatowa (krzemionowa) z dodatkiem substancji hydrofibizujących stosowana na wszystkie spotykane w praktyce podłoża mineralne. Łączy się chemicznie z podłożem tworząc trwałą i odporną na działanie niesprzyjających czynników zewnętrznych powłokę. Zapewnia bardzo wysoką paroprzepuszczalność powłoki przy jednoczesnej odporności na wodę i zabrudzenia. Umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich na świeżych tynkach bez obawy, że alkaliczny odczyn zniszczy powłokę malarską.

Przygotowanie podłoża i malowanie

Jak na wstępie. Przy renowacji elewacji należy zwrócić uwagę na usunięcie z podłoży starych farb emulsyjnych.

Zalety

 • długotrwała ochrona elewacji
 • możliwość malowania podłoży, w których proces karbonizacji nie został zakończony
 • bardzo wysoka przepuszczalność powłoki dla pary wodnej
 • hydrofobowa

Gruntowanie

Przygotowane uprzednio powierzchnie zagruntować preparatem silikatowym Gruntmur K w proporcji 70% preparatu i 30% farby Fasadakrzem.

Malowanie

Podłoże powinno być przygotowane tak jak w przypadku malowania farbami emulsyjnymi. Podłoża chłonne powinny być wcześniej zagruntowane preparatem Gruntmur K, nierówności wyrównać masą szpachlową elewacyjną lub mineralną zaprawą szpachlową Renotynk. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub urządzeniem natryskowym. Należy unikać prac w czasie mocnego nasłonecznienia i opadów atmosferycznych. Dla ułatwienia aplikacji farbę można rozcieńczyć preparatem Gruntmur K maksymalnie 5%.Nie kolorować pigmentami organicznymi.

UWAGA!

Farb kolorowych nie należy rozcieńczać, z uwagi na zmianę koloru.

Charakterystyka produktu
wygląd powłoki mat biały lub kolorowy
gęstość 1 ,4 kg/dm3
lepkość 15000 mPa*s
ilość warstw 2
czas schnięcia 2h
kolejna warstwa po 2 h
wydajność przy jednokrotnym malowaniu 8-10 m2/litr
techniki aplikacji pędzel, wałek, natrysk
przechowywanie i transport 5°-30°C, chronić przed mrozem
rozcieńczalnik Gruntmur K
termin przydatności do użycia 12 miesięcy
opakowania (w litrach) 5; 10; 20
normy i atesty PZH, PN-C-81913:98
PKWiU 24.30.11-50.16


 

(c) 1999-2003 www.biotech2.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.