CORR-ACTIVE

OPIS WYROBU:

Stosowanie:
"Corr-active" jest reaktywną farbą przeznaczoną do zabezpieczania przed korozją niedoczyszczonych z rdzy powierzchni stalowych. Może być stosowana wszędzie tam, gdzie dokładne oczyszczenie jest utrudnione lub niemożliwe. "Corr-active" ma zdolność chemicznego reagowania ze stalą i rdzą. Tworzy przy tym powłokę o długotrwałym działaniu ochronnym. Jest przodującym rozwiązaniem w skali światowej. Od szeregu lat znajduje bardzo szerokie zastosowanie w okrętownictwie,szczególnie podczas remontów statków do zabezpieczania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni kadłubów, ładowni masowców, zbiorników olejowych i wodnych oraz urządzeń pokładowych. Często stosowana jest po piaskowaniu na mokro, kiedy na powierzchni tworzy się warstwa rdzy. Można ją stosować domalowania nie doczyszczonych z rdzy konstrukcji lądowych: jak mosty, maszty, dźwigi i inne. Powłoka farby odporna jest na działanie olejów, benzyn i innych rozpuszczalników ropopochodnych. Wobec tych substancji "Corr-active" może być stosowana jako samodzielne zabezpieczenie. "Corr-active" stosuje się przy grubości rdzy do 300 mikrometrów, np.: w malowaniu zbiorników balastowych doków, gdzie oczyszczenie przez piaskowanie nie jest możliwe. Do tej pory została zastosowana na około dziesięciu milionach metrów kwadratowych różnych nie doczyszczonych powierzchni statków i innych konstrukcji.

Podstawowe własności:

 • Farba nie zawiera toksycznych pigmentów, jak związki ołowiu, kadmu, chromu, cynku i innych. Jest nieszkodliwa dla otoczenia.

 • Może być nakładana w temperaturach od -20°C do +40°C natryskiem bezpowietrznym, pędzlami, wałkami i przez zanurzenie. Podczas nakładania natryskiem bezpowietrznym w temperaturach ujemnych farbę należy podgrzać do temp.+15°C.

 • Po około dwóch godzinach wysychania (20°C) może być narażona na działanie deszczu i innych opadów.

 • Nakładanie farb nawierzchniowych może być przeprowadzane po dowolnym czasie od wyschnięcia powłoki.-Przygotowanie powierzchni do malowania może odpowiadać wymaganiom: CSa1 - DSa1 lub CSt2 - DSt2 według SIS - 055900, 1967.

Podczas malowania po wstępnym oczyszczeniu powierzchni i zdjęciu luźnej warstwy rdzy:

 • "Corr-active" można nakładać na stare dobrze przyczepne powłoki, skorodowane powierzchnie ocynkowane i aluminiowe.

 • Rozpuszczalnik - alkohol etylowy plus butylowy (2:1 wagowo) do 5% (wagowo), alkohol etylowy, ewentualnie rozcieńczalnik "ACTIVE-C".

 • Na powłokę "Corr-active" można nakładać wszystkie rodzaje farb, jak farby olejne,ftalowe, ftalowo-melaminowe, emalie samochodowe renowacyjne, farby chlorokauczukowe, poliwinylowe, akrylowe, farby i masy bitumiczne lub masy ognioodporne i głuszące. Farbę można nakładać na powierzchnie wilgotne. Nie stosować pod farby "nitro" bez uprzedniej próby.

PARAMETRY PODSTAWOWE:

 • czas schnięcia (20°C):

  • pyłosuchość -20 min,

  • stopień III - 3 godz.

 • zalecana grubość powłoki - 30-40 um (suchej)

 • zużycie praktyczne m2/l - 5-6

 • zalecany czas zestalania powłoki przed malowaniem nawierzchniowym - 24 godz.(20°C)

 • lepkośc wg Forda Nr 4 - 60-80 sekund

Farba wykazuje odporność na stałe działanie podwyższonych temperatur do 120°C

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Do nakładania natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym farbę rozcieńczyć dolepkości 30-35 sekund wg Forda Nr 4, lub mieszaniną alkoholu etylowego i butylowego w stosunku 2:1 lub fabrycznym rozcieńczalnikiem "Active-C".

WARUNKI BHP:

W pomieszczeniach zamkniętych jak zbiorniki balastowe statków i doków, w pomieszczeniach wewnętrznych kadłubów statków należy zapewnić dostateczną wentylację, którą zaleca się utrzymać w czasie zestalania się powłoki. Do wentylowania należy wprowadzać urządzenia (wentylatory, dmuchawy), w wykonaniu przeciwwybuchowym.

OPAKOWANIA:

 

(c) 1999-2003 www.biotech2.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.